Archiwum miesiąca Styczeń, 2014

Umocnienie

Przebijając otwór spustowy wielkiego pieca dajemy ujście potokowi lawy ciekłego metalu. Jest to efekt żmudnej pracy metalurgów i hutników. Wytopiony metal — surówka wielkopiecowa, na skutek dużej zawartości szkodliwych domieszek jest bardzo krucha i dlatego nie może być bezpośrednio stosowana na części maszyn i różnego rodzaju konstrukcje. W żeliwiakach przetwarza się ją na żeliwo zdatne […]

Wydzielanie

Emisje LZO, szczególnie odorów z oczyszczalni i przeróbki ścieków, stanowią potencjalnie uciążliwy problem dla społeczności lokalnych. LZO emitowane są z kanałów ściekowych (kanalizacyjnych) i podczas transportu przenośnikami, w procesach separacji i przetwarzania, aeracji i napowietrzania, oczyszczania biologicznego i in. Wiele metod dla przewidywania szybkości usuwania (ang. stripping) i odparowania LZO podczas wymienionych procesów opartych jest […]

Świece

Zasadniczym celem świecy zapłonowej jest inicjacja zapłonu mieszanki paliwo-powietrznej. Odbywa się to na zasadzie tzw. przeskoku iskry między elektrodami świecy pod wpływem napięcia generowanego w uzwojeniu wtórnym cewki zapłonowej. Ważnym parametrem decydującym o poprawności zapłonu jest dobór wartości cieplnej świecy. Świeca zapłonowa I o dużej wartości cieplnej (tzw. „świeca gorąca”) charakteryzuje się dużą powierzchnią izolatora, […]

Różne płyny

Podczas ruchu płynów energia mechaniczna płynu zmniejsza się nieustannie, przechodząc w sposób nieodwracalny w energię cieplną. Proces ten, zwany dyssypacją (rozpraszaniem) energii mechanicznej, jest związany ze zjawiskiem molekularnego transportu pędu i energii kinetycznej molekuł. Lepkość. Jeżeli rozkład średniego pędu molekuł nie jest jednorodny, co zachodzi podczas braku równowagi termodynamicznej, to proces wyrównywania pędu występuje na […]

Zależności matematyczne

Zgodnie z charakterystyką zależności matematycznych służących do wyznaczania podstawowych wskaźników pracy silnika, zawartą w punktach x do y, oddziaływanie szeregu parametrów roboczych i konstrukcyjnych na te wskaźniki jest zróżnicowane. To zróżnicowanie odnosi się zarówno do poszczególnych wielkości, jak też ich wartości liczbowych. Konstruktor, starając się zbudować silnik Stirlinga o jak najlepszych z punktu widzenia użytkownika […]