Archiwum miesiąca Marzec, 2014

Umocnienie II

Pomimo różnorodnych własności, jakie można osiągnąć w stopach przez zmianę własności metalu podstawowego przez wprowadzenie specjalnych domieszek, jednak nie można spełnić wyłącznie na tej drodze wymagań techniki, a w szczególności — pod względem poziomu wytrzymałości stopów. Zwykle w celu nadania stopom jak najlepszych własności, w tej liczbie również — największej wytrzymałości przy danym składzie chemicznym, […]

Pył

Pył jest to zbiór cząstek ciała stałego przechodzących przez sito o rozmiarze oczek 300 [im]. Pył w stanie rozproszenia w gazie tworzy układ o charakterze aerozolu, osadzony zaś na podłożu tworzy warstwę. Najbardziej charakterystyczną cechą pyłu jest jego olbrzymia powierzchnia. Ten fakt decyduje o takich jego właściwościach, jak wybuchowość pyłu, niemożność wypływu ze zbiornika itp. […]

Rurki

Kiedy liczba rurek jest niewielka, istnieje możliwość albo bezpośredniego ich wyprowadzenia z głowicy do regeneratora R, lub za pomocą kolektora górnego. Przy większej liczbie rurek zachodzi potrzeba wykonania dłuższego kolektora dolnego połączonego z przestrzenią rozprężania jednym szerokim kanałem. Długość kolektora jest dostosowana do liczby rurek nagrzewnicy oraz potrzeb technologicznych, odnoszących się głównie do warunków otrzymani;! […]

Rozkład produktów

Do reaktora 2b (zbiornik z wężownicą chłodzącą) wprowadza się mieszaninę składającą się z zawracanego produktu rozkładu i wodoronadtlenku kumenu pompowanego ze zbiornika 10. Rozkład prowadzi się w temperaturze 60CC w obecności stężonego H2S04 dodawanego w ilości 0,1% w stosunku do masy reagującej mieszaniny. Temperatura, stężenie wodoronadtlenku kumenu i ilości H2S04, decydują o bezpiecznym i wydajnym […]

Układy RSE

Wał korbowy ma dwa wykorbienia przesunięte o kąt 40°, co wraz z widlastym ustawieniem bloku cylindrowego daje łączne przesunięcie fazowe ruchu wypornika i tłoka równe 100°. Wszystkie elementy układu korbowego mają łożyska toczne, zasilane olejem ze wspólnego systemu olejenia. W dławnicach trzonów są umieszczone jedynie pierścienie zgarniające zamknięte, wykonane z kauczuku fluorenowego. Na tłoku zamocowano […]