Archiwum miesiąca Maj, 2014

Procesy katalityczne

W procesach katalitycznych jednoczesnego usuwania NO, i SOx amoniak wprowadzany jest do strumienia gazu odpylonego zawierającego duże stężenie S02. W pierwszym stopniu reaktora SCR następuje redukcja NO, do N2 w temperaturze ok. 450°C. Natomiast na drugim stopniu ma miejsce konwersja S02 do S03, i dalej absorpcja na kwas siarkowy. Proces katalityczno-absorpcyjny znany jest pod nazywaną […]

Wzmacniacze właściwości

Wzmacniacze operacyjne są najbardziej rozpowszechnionym analogowym układem elektronicznym, realizowanym w postaci monolitycznych układów scalonych. Wielka uniwersalność, przy jednoczesnym wykorzystaniu istotnych właściwości układów scalonych, daje możliwość stosowania ich w rozmaitych układach, urządzeniach i systemach elektronicznych, zapewniając masową produkcję, niską cenę i bardzo dobre parametry użytkowe. Większość obecnie produkowanych wzmacniaczy operacyjnych ma wejście symetryczne (różnicowe) oraz niesymetryczne […]

Wzmacniacze

Nazwa wzmacniacz operacyjny dotyczyła początkowo układów wzmacniających stosowanych w elektronicznych maszynach analogowych do wykonywania operacji matematycznych, np. dodawania, odejmowania, całkowania i różniczkowania sygnałów. Po wprowadzeniu technologii obwodów scalonych pojęcie to nabrało znaczenia ogólniejszego. Obecnie pojęcie wzmacniacz operacyjny odnosi się do wzmacniaczy przeważnie o sprzężeniu bezpośrednim, dużym wzmocnieniu i z reguły przeznaczonych do pracy z zewnętrznym […]

METALE

Wytrzymałość bardzo drobnych, włoskowatych kryształów jest najwyższą wytrzymałością, jaką naukowcom dotychczas udało się osiągnąć. Wymiar tych kryształów jest tak mały, że trudno je odróżnić nieuzbrojonym okiem. Średnica kryształów, które uczeni angielscy nazwali „wąsami”, wynosi tylko kilka mikronów. Wytrzymałość teraźniejszych, najbardziej wytrzymałych stali konstrukcyjnych mieści się w granicach 180—220 kG/mm2. Wytrzymałość tę osiągnięto przez wprowadzenie do […]

Odczynniki

Układy bezprzeponowe stanowią skraplacze barometryczne, natryskowe lub strumieniowe. Są to konstrukcje proste w budowie jak i eksploatacji, gdzie czynnikiem chłodzącym jest zwykle woda. W kondensatorach strumieniowych do zwiększenia szybkości mieszania wody chłodzącej ze strumieniem oczyszczanego gazu stosuje się opary o dużej prędkości. Zasadniczą wadą kondensatorów bezprzeponowych jest: -wymagany duży strumień czynnika chłodzącego większy o 10+20 […]