Archiwum miesiąca Czerwiec, 2014

Aeracja

Aeracja czyli napowietrzanie jest to doprowadzenie powietrza (tlenu) do wody i ścieków, przy czym znacznie większe zastosowanie ma aeracja ścieków. Należy wyjaśnić, że w układach wentylacyjnych jest stosowany również termin aeracji na oznaczenie naturalnej wymiany powietrza w budynkach. Skuteczność aeracji zależy głównie od wielkości powierzchni kontaktu powietrza z cieczą, czyli od powierzchni międzyfazowej. Dużą powierzchnię […]

Punktowe źródła

Punktowe źródło emisji zanieczyszczeń jest to takie źródło ruchome lub stałe, którego wymiary są znacznie mniejsze od odległości przebywanych przez zanieczyszczenia, czyli od zasięgu zanieczyszczeń. Znaczna większość źródeł emisji może być traktowana jako źródła punktowe, a typowym przykładem jest komin przemysłowy. Poniżej będzie omówione zachowanie się smugi dymu w wyniku działania źródła punktowego oraz zagadnienie […]

Oczyszczanie

Przygotowanie przemysłowych gazów odlotowych do oczyszczania z cząstek aerozolowych, jak i zanieczyszczeń gazowych, polega na zmianie ich parametrów fizykochemicznych, tak aby były one odpowiednie dla prowadzenia oczyszczania w danym aparacie. W tym celu zmienia się: temperaturę gazu, wilgotność gazu i cząstek oraz ich własności elektryczne, stężenie i rozkład rozmiarów cząstek. Każdy aparat do oczyszczania gazów […]

Moc

W konstrukcjach silników Stirłinga małej mocy dostarczanie ciepła do gazu roboczego odbywa się poprzez ściankę głowicy i cylindra, ogrzewaną za pomocą systemu zasilania energią cieplną. Właściwości procesu przejmowania ciepła przez gaz roboczy wynikają z cech konstrukcyjnych tej przestrzeni (stosunkowo mała wysokość w porównaniu do średnicy cylindra – wynikająca głównie ze stosunku S/D mieszczącego się zwykle […]

Przerywacz

Zadaniem regulatora DC/DC (DC-DC chopper) jest sterowanie przepływem mocy przez elektromagnes nadprzewodnikowy. Kiedy elektromagnes zasobnika jest rozładowany, przerywacz DC/DC podłącza jego uzwojenie do napięcia złącza stałoprądowego, dzięki czemu prąd elektromagnesu rośnie, wymuszając przepływ mocy przez złącze DC do zasobnika. Jeśli potrzebne jest rozładowanie elektromagnesu, regulator DC/DC dostarcza uzwojeniu przeciwnego napięcia. Stopień naładowania/rozładowania kontrolowany jest napięciem […]