Archiwum miesiąca Lipiec, 2014

Substancje i ciepło

Przegląd możliwych przypadków przenoszenia substancji i ciepła między strumieniem powietrza a wodą o temperaturze na powierzchni tw, a w głębi t. Z uwagi na nasycenie powietrza parą wódzią na powierzchni cieczy, stan mieszanki w tym miejscu (będącej w równowadze z cieczą) przedstawiają punkty na krzywej nasycenia wykresu i-X . Stan powietrza wchodzącego do układu określa […]

Kształt cząstek

Zagadnienie kształtu fazy rozproszonej wygląda inaczej dla cząstek, a inaczej dla kropel i pęcherzy. Wynika to z następujących powodów: – cząstki mają bardzo zróżnicowane kształty, natomiast krople i pęcherze są w większości kuliste lub o kształcie zbliżonym do kulistego, – kształt cząstek nie ulega zmianie w czasie przepływu (poza przypadkami wymiany masy), natomiast krople i […]

Watch Full Movie The Edge of Seventeen (2016) Online Free

The Edge of Seventeen (2016) Full Movie Online Streaming Free , English Subtitles Full HD, Free Movies Streaming , Free Latest Films. Plot ‚The Edge of Seventeen’ is great movie tell story about Two high school girls are best friends until one dates the other’s older brother, who is totally his sister’s nemesis. This movie […]

Oddziaływanie

Najbardziej prosty przypadek, to oddziaływanie dwóch dyslokacji krawędziowych, leżących na jednej płaszczyźnie poślizgu. Jak już zaznaczono, sieć wokół dyslokacji jest zaburzona po obydwóch stronach płaszczyzny poślizgu w różny sposób (rys. 24). W części, w której znajduje się dodatkowy rząd atomów (jakby wstawiona w sieć dodatkową półpłaszczyzna — ekstrapłaszczyz-na), odstępy między atomami są mniejsze od odstępów […]

Reformat

Benzen, toluen i ksyleny zawarte w benzynie reformowanej (tzw. reformat )dawany do benzyn handlowych, zazwyczaj po wydzieleniu z niego części węglowodorów aromatycznych) są cennymi surowcami do dalszych syntez szczególnie poszukiwany jest benzen oraz p-ksylen, z którego otrzymuje się męty. Dopiero proces reformowania stworzył możliwość prawdziwie masowej odukcji p-ksylenu. Frakcję aromatyczną wydziela się z reformatu najczęściej […]