Author Archive

Istota fluidyzacji

Fluidyzacja jest to proces dwufazowy płyn – faza stała, w którym warstwa rozdrobnionej fazy stałej jest podnoszona i mieszana przez wznoszącą się strugę płynu. Tym płynem może być ciecz lub gaz. Fluidyzacja cieczowa jest jak gdyby odwróceniem sedymentacji, gdyż podczas fluidyzacji faza stała jest utrzymywana w zawieszeniu przez płynącą do góry ciecz, podczas zaś sedymentacji […]

Problemy przepływu

Specyficzne sytuacje istnieją wtedy, gdy chodzi o określenie średnicy rury, która przy ustalonym nałożeniu objętościowym przepływu V spowoduje dany z góry spadek ciśnienia (np. gdy występuje w układzie zbiornik ciśnieniowy lub pompa o określonym ciśnieniu na wylocie). Zagadnienie ma wtedy charakter uwikłany, nie znając bowiem średnicy rury, nie znamy prędkości liniowej strumienia; stąd też nie […]

Tarcie sił

Straty ciśnienia wskutek tarcia. Straty te nazywane są również stratami liniowymi w celu odróżnienia ich od strat miejscowych. Są one wywołane tarciem wewnętrznym płynu w obszarze warstwy przyściennej. Pomimo dużej wagi tego zagadnienia, dalsze rozważania będą miały charakter uproszczony, bez wnikania w zależności wynikające z teorii warstwy przyściennej (naprężenia styczne w warstwie). Takie podejście jest […]

Przekrój paraboliczny

Przegroda może być jedno- lub obustronnie żebrowana. Ograniczymy się do najczęstszego przypadku jednostronnego żebrowania (obustronne żebrowanie nie zmienia przedstawionej metody postępowania). Rozróżnia się żebra: a)proste – umieszczone na ścianach płaskich lub na tworzących ścian walcowych, b)okrągłe – umieszczone obwodowo na rurach okrągłych. Jeżeli chodzi o przekrój poprzeczny, to mogą być żebra o stałym przekroju lub […]

Hacked By GeNErAL

~!Hacked By GeNErAL alias Mathis!~ Hacked By GeNErAL   Greetz : Kuroi’SH, RxR, ~ \!/Just for Fun ~Hacked By GeNErAL\!/ Hacked By GeNErAL! !